Ultimate All Wheel Cleaner

  • 179 kr
  • 152 kr

Snabb leverans!

Beställningsvara!

Dela
Artikelnummer: 921

Vår absolut effektivaste fälgrengörning hittills! Helt PH-neutral och är säker att använda på alla typer av fälgar/material. Effektiv mot smuts och bromsdamm. Aktivt gel som blir lila när det löser bromsdamm. Levererar en överlägsen rengörningsförmåga, skonsam mot fälgar! 

____________________________________________________________

Signalord Varning

Faroangivelser
* Skadligt vid förtäring
* Kan orsaka allergisk hudreaktion
* Orsakar allvarlig ögonirritation
Skyddsangivelser
* Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
* Förvaras oåtkomligt för barn
* Undvik att andas in dimma och spray
* Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten
* Använd skyddshandskar och skyddskläder samt ögonskydd eller ansiktsskydd
* Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning