Ultimate Compound

  • 229 kr

Snabb leverans!

I lager.
Dela
Lagersaldo: 3
Artikelnummer: 925

Meguiar´' har revolutionerat rubbing- och polishprodukter med vår Ultimate Compound™.Vår helt nya slipande teknologi avlägsnar snabbt och effektivt grövre oxidering, repor, skador efter fågelspillning och andra nedåtgående defekter i lacken medan du polerar ytan till en spegelblank finish.  Tvärtemot traditionella rubbingar som förstör ytan, ger vår helt nya, Microslipande produkt oavsett lack, en häpnadsväckande klar yta som är fri från repor, matthet och polerrosor oavsett om du arbetar för hand eller med en oscillerande polermaskin. Ultimate Compound är det perfekta valet för att iordningställa din lack inför din favorit av Meguiar´s vaxer.  

473 ml

____________________________________________________________

Signalord Varning

Faroangivelser
* Irriterar huden
* Kan orsaka organskador (centrala nervsystemet) genom lång eller upprepad exponering
Skyddsangivelser
* Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
* Förvaras oåtkomligt för barn
* Inandas inte ångor eller sprej
* Använd skyddskläder och skyddshandskar
 Sök läkarhjälp vid obehag
 Innehållet och behållaren lämnas till kommunens insamlingsställe för farligt avfall